Mentorskap och bedömning i fysik i 7b

Hej,

Som ni kanske vet så har jag varit och kommer att vara sjukskriven under en större del av vårterminen. I slutet av nästa vecka kommer jag att opereras och sedan följer en period med rehabilitering som i dagsläget beräknas ta upp till 6 – 8 veckor. Under den här perioden kommer mina kollegor att sköta mentorsfrågorna för mina mentorselever. Vi har inte bestämt vilken lärare som blir mentor utan tänkt att ni föräldrar och eleverna tar kontakt med den lärare som känns mest lämplig i de frågor som uppkommer.
Ni kan också kontakta min chef Anneli Eriksson mail: anneli.eriksson@tyreso.se.

När det gäller bedömningen i fysik kommer jag att gå igenom det eleverna gjort under perioden för att se om det är några som riskerar att inte få betyg. Jag kommer att skriva in det i Unikum och det kommer att dokumenteras på mitterminskonferensen nästa vecka. För övriga elever kommer jag att markera att de kommer att nå målen men jag kommer inte att göra bedömningen och betygsättningen nu. Det innebär att eleverna har möjlighet att komplettera sina arbeten fram till i maj.

Är det något ni undrar över får ni gärna kontakta mig innan 24 mars på mail: peter.jansson@utb.tyreso.se eller på telefon 08/5782 9667.

🙂 Peter

Fysikperiod vt 2016

På denna sida kommer all information finnas som berör fysikavsnittet som vi kommer att arbeta med under vecka 2 – 7 (11 januari – 19 februari).

Vi kommer att arbeta med följande innehåll under perioden; Materia, Elektricitet/Ellära, Värme, Krafter, Tryck och Väder.

Första provtillfället är fredag 29 januari för de som väljer ett vanligt prov, för de som väljer att redovisa i form av hemtentamen, video eller podcast ska arbetet vara inlämnat senast fredag 5 februari.
Länk till frågeställningar som ska ni ska besvara.

Längst ned på sidan kommer jag att fylla på med länkar till olika källor.

I Läroplan för grundskolan, Lgr 11 lyfter man följande:

Syfte; 

Genom undervisningen i ämnet fysik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsätt­ningar att utveckla sin förmåga att

  • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle
  • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

Länklista, planering:
Pedagogisk planering (görs tillsammans med eleverna i början av perioden)
Lektionsplanering v.2 – v.7
Centralt innehåll i Lgr 11.
Kunskapskrav för betygen E, C och A i Lgr 11.
Kunskapskraven, nyckelord sammanställda och tolkade i en mindmap.
Fakta, kort sammanställning av periodens faktainnehåll.

Länklista med bra sidor med faktainnehåll.

Faktamaterial inför slutuppgift Biologi

Hej,

Här finns det länkar till filmer som ni kan titta på för att få faktakunskaper inför slutuppgiften i biologi fredag 25 september. Vi har tittat på filmerna på lektionerna och gått igenom och diskuterat den fakta som filmerna tar upp.

Film (total speltid knappt 30 min)

  1. Fotosyntesen och cellandning
  2. Kolets kretslopp
  3. Lokala och globala ekosystem
  4. Vad är en ekosystemtjänst?
  5. När klimatet ändras
  6. Östersjöns döda bottnar
  7. En obekväm sanning