Inför vecka 38

Allmänt:

  • Under vecka 37 och 38 kommer vi att arbeta med studieteknik. Obligatorisk studietid för alla på torsdagarna dessa veckor!
  • Orienteringsdag, måndag 26 september har eleverna hel friluftsdag i orientering vid Alstorp, första start kl. 09.30. Mer information kommer.
  • Ingen mentorstid på måndag 19 september. Eftersom  vi är precis i slutet av utvecklingssamtalsperioden där vi möter alla elever enskilt ställer vi in mentorstiden på måndag. Eleverna börjar med Hemkunskap kl. 09.40.

Ämnen:

Svenska:
“Konsten att påverka”. Argumentation. Nu i veckan har vi påbörjat skrivandet av en debattartikel och kommer att fortsätta med det även nästa vecka.

Engelska:
This week we have made the presentations of the islands and watched two episodes. You’ve also been answering questions about the show. Next week we’re going to continue watching the show and write a text about friendship. Do go in on Life on Scilly and watch the programmes in advance to be better prepared!

Matematik:
Måndag Avstämningstest E-nivå på det vi arbetat med inom taluppfattning 8B matteplanering

NO:
Vi avslutar området Optik under veckan och fortsätter med Akustik. Eleverna har arbetat med instuderingsfrågor i slutet av veckan.

Bild:
Vi fortsätter med att designa ord. Den här veckan ska alla komma igång ordentligt med att måla ordet på ett A3-papper. De som blir klara får börja med att skriva utvärdering i Classroom.

SO:
Vi fortsätter med  arbetsområdet “Så styrs Sverige”i samhällskunskap. Planering finns här: Så styrs SverigeMycket material, genomgångar, presentationer och anteckningar finns på elevernas Classroom-sida.

Tyska:
Perfekt av starka verb. Lär dig orden och deras böjning på sid. 125 i övningsboken (gula rutan).
Första tyskprovet infaller torsdag 13 oktober, v. 41.

Franska:
Veckoplanering v.38 – 39. Länk
Pedagogisk planering se länk

Inför vecka 36

Allmänt:

  • Hej, nu ligger tiderna för utvecklingssamtal ute på Skolportalen, logga in och boka tid.
  • Klass- och enskild skolfotografering på torsdag 8/9 kl. 10.30.
  • Studiebesök på onsdag. Se mer under SO

Ämnen:

Engelska:
All classes are working with a presentation of one of the Scilly Islands.
There will be presentations for the class and then we start working with the UR-series “ Life on Scilly”.Länk

Matematik:
Denna veckan har vi arbetat med positionssystemet och olika strategier för att räkna med multiplikation med tal mindre än 1. Nästa vecka kommer vi fortsätta med taluppfattning och även problemlösning. Eleverna har sitt materialet samlat i classroom på datorn. Jag kommer lägga upp detta material under Ma fliken på bloggen i veckan.

Tal år 8

Planering 8B

Svenska:
Konsten att påverka – argumentation.
Alla klasser har nu fått en introduktion, reflekterat över sitt eget språk och skrivande.Under vecka 36 går vi igenom hur man skriver en debattartikel , studerar elevexempel och läser debattartiklar

NO:
Vi fortsätter arbetet med optik.

SO:
Vi fortsätter med  arbetsområdet “Så styrs Sverige”i samhällskunskap. Planering finns här: Så styrs Sverige

På onsdag  den 7/9 ska vi på besök till Riksdagen och genomföra rollspelet Demokrativerkstaden. Vi äter lunch i skolan innan. Vi kommer att vara hemma först runt 16.15.

Tyska:
Kapitel 1 “Die Sommerferien” (Textbuch). Lär dig glosorna och meningarna som handlar om dåtid (perfekt).

Franska:
Hej, här kommer några länkarna till planeringarna i franska för början av ht 2016.

Grovplanering Franska för nybörjare

Pedagogisk planering – Présentation

Veckoplanering årskurs 8