Inför vecka 37

Allmänt:

Första lärperioden går mot sitt slut. Vi kommer att följa upp elevernas resultat i alla ämnen.

Ämnen:

Engelska:
HOMEWORK DUE TO Monday 11 SEPTEMBER Do an interview and write a short story of 100-150 words, hand it in on Classroom Engelska åk 9B Your task is:
*Interview one of the school staff or parents about what it was like when he/she was 16 years old.
*Prepare your questions first.
*Then write text like the ones in ”Sixteen”.
*For those who want a more challenging task tell what you wrote about in class.

Matematik:
Avslutar sannolikhet  Eleverna har sitt arbetsmaterial i classroom kod: sx23sbb LPP
Prov: Onsdag 13 sept

NO:
Vi fortsätter med “arbete, effekt och energi.”

SO:
Vi avslutar arbetet om ryska revolutionen med ett förhör på torsdag 14/9. Sedan fortsätter vi med nazismen.
Planering finns här:
Ryska revolutionen och Mellankrigstiden

Spanska:
Vecka 39 – ”Uppsatsskrivning” ( förberedelser + genomförande lektionstid)
Vecka 40 Fredag  – Traditionellt prov
Vecka 48 – Muntligt prov ( hotellreception)

Svenska:
Fortsatt bokarbete. Ni delar era tankemeningar med varandra i en liten grupp. Vi repeterar  vad som kännetecknar ett bra samtal.
Läsning ( högt och tyst ) sid. 95 – 139, därefter samtal i grupp om frågorna på bild 9.Ni fortsätter sedan läsa tom s. 154 själva.

Teknik:
Fortsätter arbete med “Hållbar utveckling”. LPP och Planering

Tyska:
Hemläxa till fredagen v. 37, nya ord och uttryck från Kapitel 4, textbok s.26 och Grammatik: presens s. 119-120 i Övningsboken.