Inför skolstart

Hej,

Hoppas ni haft en skön och avkopplande sommar. Nu närmar sig sista läsåret på grundskolan och vi lärare har varit igång med vårt förberedelsearbete en knapp vecka.

Föräldramöte
Boka in torsdag 31 augusti kl. 18.00, vi ses i skolrestaurangen, studie- och yrkesvägledare, rektor, biträdande rektor och undervisande lärare kommer att närvara på mötet.

Vi bifogar också läsårets första rektorsbrev , se länk.

Varma augustihälsningar från

Morgan och Peter