Inför vecka 5

Engelska:

We have started a new project about animals: Endangered animals, Wildlife and Animal rights. The first week we focus on the listening skills.
Planering

Matematik:
Eleverna arbetar individuellt.
Uppföljning diagnosen /fördjupning

NO:
Vi har avslutat området Elektricitet och börjar på måndag med att arbeta med området Kraft. Länkar till olika källor kommer att läggas upp under veckan på länklistan. Under måndagen kommer vi att prata om begreppet kraft, vad det finns för olika krafter som påverkar oss och allt annat på jorden och i universum. För de som valt hemtenta, video eller podcast som redovisningsform för området Elektricitet är det sista inlämning av arbetet på fredag 5 februari.

Spanska:
Öva på att beskriva kläder och färger

Specialpedagogik:

Studieteknik
Inbjudan till skoldatateket: 9/3 kl. 17.30-20.00

Studieteknik och alternativa verktyg för föräldrar  OBS! Anmälan genom skolan                                                

  • Genomgång av hjälpmedel för läs-, skriv-, matematik- och koncentrationssvårigheter
  • Tips om läs-, skriv- och studieteknik med hjälpmedel

Målgrupp: föräldrar till barn i grundskolan som har inlärningssvårigheter
Kursledare: Åsa Öfors, specialpedagog
Max antal deltagare: 10
Sista anmälningsdag: 26 februari
Hör av er till johanna.karlsson@utb.tyreso.se om ni vill anmäla er!

Inför vecka 4

Allmänt:
Simning i simhallen tisdag 26 januari kl. 10.20 – 11.20

Ämnen:

Franska:

Arbeta med följande underlag;
Dialog om tid
Hur mycket är klockan
Instuderingsfrågor

Ma:
Vi fortsätter med procent, eleverna kommer ha diagnos på tisdag.

NO:
Vi arbetar vidare med elektricitet och ellära. På fredag (29 januari) är det dags att redovisa sina kunskaper i Ellära. De som väljer ett vanligt prov kommer att få frågor om spänning, ström, resistans, elsäkerhet och kopplingsschema. Fördjupning (för de högre betygskriterierna) supraledning. De som väljer att redovisa sina kunskaper i form av hemtentamen, video eller podcast ska lämna in sitt arbete senast fredag 5 februari.

Spanska:
Lyssna på texten om Alfredo (Diktamen) och skriv ner på läxpappret du får av Emmeli. Lämna in 27/1.

Tyska:
Läxa till onsdag: Titta på filmen om svaga verb

 

Läs också sid. 124-126 i övningsboken och lär in böjningsformerna.