Inför vecka 40

Allmänt:

Tema Flykting
Under torsdagens sista pass ägnade vi oss åt ett minitema om flyktingkrisen.  Ämnen vi tog upp var varför man flyr, varifrån, hur flykten går till, vad man tar med sig om man tvingas fly, vilka som räknas som flyktingar. Vi pratade, diskuterade, gjorde övningar, såg film, lyssnade på radioreportage. Det blev en intensiv lektion med många tankar och känslor i alla klasser.

Period 2
Nu börjar vi period två under höstterminen, det innebär att eleverna kommer att byta två ämnen som avslutats och börja med två nya ämnen inom de två block vi läser, sv/so/no och bild/slöjd/teknik. Se schemafil under kategorin schema i bloggen.

Ämnen:

Matematik:
Eleverna har gjort en diagnos i veckan på det vi arbetat med, taluppfattning. Jag har rättat den och eleverna har fått se vad de eventuellt har kvar att arbeta med på E-nivå innan provet v41. Vi ägnade en lektion till uppföljning av den då vi gick igenom och diskutera varje uppgift.. Vissa elever behövde inte vara med på genomgången eftersom de kändes klara med motsvarande mål och fick istället arbeta vidare. Fråga gärna era barn hur det gick för dem på diagnosen eller maila mig.

Spanska:
Läxa till torsdag 1/10: familjeord. Klicka här för att öva hemma. Klicka här för att läsa lektionsanteckningarna.

Svenska:
7B börjar sin svenskaperiod och startar med läsförståelse: vi repeterar lässtrategier och startar gemensam läsning av boken “Det finns inga skridskor i öknen”.

Tyska:
Till torsdag:Läxa är häftet som delades ut på lektionen. Du ska kunna personliga pronomen på tyska och böja haben och sein efter person.. Titta gärna på youtube-klippet som handlar om detta.

Inför vecka 39

Allmänt:
All pedagogisk personal har arbetseftermiddag tisdag 22 september från kl. 13.00. Eleverna slutar sina lektioner mellan 12.45 – 12.55 denna dag.

Ämnen:

Franska:
Läs LPP Salut

Matematik:
Vi fortsätter arbeta med taluppfattning eleverna kommer att göra diagnos motsvarande kap 1 grön kurs, på tisdag.

NO:
Fredag 25 september kommer alla elever att få en individuell skriftlig uppgift (PROV) där de ska:
Resonera och ta ställning kring ekologisk hållbarhet, olika faktorers inverkan på ekosystem och populationer och beskriva olika ekologiska samband och kretslopp.

De kommer skriftligt få välja ett bland några olika fall och resonera kring hur människan påverkar naturen och visa på några åtgärder som kan bidra till en ekologiskt hållbar utveckling.

I denna uppgift kommer eleverna få använda sina kunskaper kring begreppen vi arbetat med, se begreppslistan samt
* fotosyntes – cellandning och förbränning
* kolets kretslopp, växthuseffekt
* biologisk mångfald samt
* övergödning

Eleverna kommer att få arbeta vidare och förbereda sig på detta i början av nästa vecka. Vi kommer se några korta filmer tillsammans från youtube som tillsammans med våra diskussioner, genomgångar samt arbetsuppgifter sammanfattar det viktiga.

Teknik:
Teknisk rapport ska lämnas in på fredag 25 september.